Linia: Kazimierz Dolny – Warszawa

przez Puławy, Ryki, Garwolin
PRZED PODRÓŻĄ PROSIMY O BIEŻĄCY KONTAKT Z INFOLINIĄ 602-664-419 W CELU POTWIERDZENIA REALIZOWANIA WYBRANYCH KURSÓW

Kazimierz Dolny DA

7’00 A a 6 7 8’00 A a 6 7 8’40 A a 6 7 10’00 a 1 5.W M 11’05 A a 6 7 12’30 A a 6 7 14’00 A a 6 7 14’50 A a 6 7 16’20 A a 6 7 17’50 a 1 5 6 7 19’30 a F 5 7

o. Puławy ul.Lubelska 2h (Kaufland) p.

4’35 A a 6 7 5’30 A a 6 7 6’45 A a 6 7’32 A a 6 7 8’20 A a 6 7 8’55 A a 6 7 10’00 A a 6 7 10’35 a 1 5.W M 11’30 A a 6 7 12’00 a 5 7 (+) M W 13’00 A a 6 7 14’30 A a 6 7 15’20 A a 6 7 16’00 a 5 7 (+) M W 16’50 A a 6 7 17’30 a 2 3 4 5 7 (+) M W 18’30 a 1 5 6 7 20’00 a F 5 7

Puławy ul.Wojska Polskiego

4’36 A a 6 7 5’31 A a 6 7 6’46 A a 6 7’33 A a 6 7 8’21 A a 6 7 8’56 A a 6 7 10’01 A a 6 7 10’36 a 1 5.W M 11’31 A a 6 7 12’01 a 5 7 (+) M W 13’01 A a 6 7 14’31 A a 6 7 15’21 A a 6 7 16’01 a 5 7 (+) M W 16’51 A a 6 7 17’31 a 2 3 4 5 7 (+) M W 18’31 a 1 5 6 7 20’01 a F 5 7

Puławy ul.Partyzantów PKP

4’39 A a 6 7 5’34 A a 6 7 6’49 A a 6 7’36 A a 6 7 8’24 A a 6 7 8’59 A a 6 7 10’04 A a 6 7 10’39 a 1 5.W M 11’34 A a 6 7 12’04 a 5 7 (+) M W 13’04 A a 6 7 14’34 A a 6 7 15’24 A a 6 7 16’04 a 5 7 (+) M W 16’54 A a 6 7 17’34 a 2 3 4 5 7 (+) M W 18’34 a 1 5 6 7 20’04 a F 5 7

Żyrzyn

4’49 A a 6 7 5’44 A a 6 7 6’59 A a 6 7’46 A a 6 7 8’34 A a 6 7 9’09 A a 6 7 10’14 A a 6 7 10’49 a 1 5.W M 11’44 A a 6 7 12’14 a 5 7 (+) M W 13’14 A a 6 7 14’44 A a 6 7 15’34 A a 6 7 16’14 a 5 7 (+) M W 17’04 A a 6 7 17’44 a 2 3 4 5 7 (+) M W 18’44 a 1 5 6 7 20’14 a F 5 7

Sierskowola

5’01 A a 6 7 5’56 A a 6 7 7’11 A a 6 7’58 A a 6 7 8’46 A a 6 7 9’21 A a 6 7 10’26 A a 6 7 11’01 a 1 5.W M 11’56 A a 6 7 12’26 a 5 W 13’26 A a 6 7 14’56 A a 6 7 15’46 A a 6 7 16’26 a 5 W 17’16 A a 6 7 17’56 a 2 3 4 5 W 18’56 a 1 5 6 7 20’26 a F 5 7

Moszczanka

5’03 A a 6 7 5’58 A a 6 7 7’13 A a 6 8’00 A a 6 7 8’48 A a 6 7 9’23 A a 6 7 10’28 A a 6 7 11’03 a 1 5.W M 11’58 A a 6 7 12’28 a 5 W 13’28 A a 6 7 14’58 A a 6 7 15’48 A a 6 7 16’28 a 5 W 17’18 A a 6 7 17’58 a 2 3 4 5 W 18’58 a 1 5 6 7 20’28 a F 5 7

Ryki DA ul.Warszawska

5’07 A a 6 7 6’02 A a 6 7 7’17 A a 6 8’04 A a 6 7 8’52 A a 6 7 9’26 A a 6 7 10’32 A a 6 7 11’07 a 1 5.W M 12’02 A a 6 7 12’32 a 5 7 (+) M W 13’32 A a 6 7 15’02 A a 6 7 15’52 A a 6 7 16’36 a 5 7 (+) M W 17’22 A a 6 7 18’02 a 2 3 4 5 7 (+) M W 19’02 a 1 5 6 7 20’32 a F 5 7

Stara Dąbia

5’12 A a 6 7 6’07 A a 6 7 7’22 A a 6 8’08 A a 6 7 8’56 A a 6 7 9’30 A a 6 7 10’36 A a 6 7 12’06 A a 6 7 12’36 a 5 W 13’36 A a 6 7 15’07 A a 6 7 15’57 A a 6 7 16’40 a 5 W 17’27 A a 6 7 18’06 a 2 3 4 5 W 19’06 a 1 5 6 7 20’36 a F 5 7

Niwa Babicka

5’15 A a 6 7 6’10 A a 6 7 7’25 A a 6 8’11 A a 6 7 8’59 A a 6 7 9’33 A a 6 7 10’39 A a 6 7 12’09 A a 6 7 12’39 a 5 W 13’39 A a 6 7 15’10 A a 6 7 16’00 A a 6 7 16’43 a 5 W 17’30 A a 6 7 18’09 a 2 3 4 5 W 19’09 a 1 5 6 7 20’39 a F 5 7

Trojanów

5’21 A a 6 7 6’16 A a 6 7 7’31 A a 6 8’16 A a 6 7 9’04 A a 6 7 9’38 A a 6 7 10’44 A a 6 7 12’14 A a 6 7 12’44 a 5 W 13’44 A a 6 7 15’16 A a 6 7 16’06 A a 6 7 16’48 a 5 W 17’36 A a 6 7 18’14 a 2 3 4 5 W 19’14 a 1 5 6 7 20’44 a F 5 7

Korytnica

5’25 A a 6 7 6’20 A a 6 7 7’35 A a 6 8’20 A a 6 7 9’08 A a 6 7 9’42 A a 6 7 10’48 A a 6 7 12’18 A a 6 7 12’48 a 5 W 13’48 A a 6 7 15’20 A a 6 7 16’10 A a 6 7 16’52 a 5 W 17’40 A a 6 7 18’18 a 2 3 4 5 W 19’18 a 1 5 6 7 20’48 a F 5 7

Gończyce

5’32 A a 6 7 6’27 A a 6 7 7’42 A a 6 8’27 A a 6 7 9’15 A a 6 7 9’49 A a 6 7 10’55 A a 6 7 12’25 A a 6 7 12’55 a 5 W 13’55 A a 6 7 15’27 A a 6 7 16’17 A a 6 7 16’59 a 5 W 17’47 A a 6 7 18’25 a 2 3 4 5 W 19’25 a 1 5 6 7 20’55 a F 5 7

Sulbiny ul.Lubelska

5’44 A a 6 7 6’39 A a 6 7 8’37 A a 6 7 9’25 A a 6 7 9’59 A a 6 7 11’07 A a 6 7 12’35 A a 6 7 14’05 A a 6 7 15’39 A a 6 7 16’29 A a 6 7 17’59 A a 6 7 19’35 a 1 5 6 7 21’05 a F 5 7

Garwolin Osiedle „Koszary”

5’49 A a 6 7 6’44 A a 6 7 8’42 A a 6 7 9’30 A a 6 7 10’04 A a 6 7 11’12 A a 6 7 12’40 A a 6 7 14’10 A a 6 7 15’44 A a 6 7 16’34 A a 6 7 18’04 A a 6 7 19’40 a 1 5 6 7 21’10 a F 5 7

Garwolin Osiedle „Kościuszki”

5’51 A a 6 7 6’46 A a 6 7 8’44 A a 6 7 9’32 A a 6 7 10’06 A a 6 7 11’14 A a 6 7 12’42 A a 6 7 14’12 A a 6 7 15’46 A a 6 7 16’36 A a 6 7 18’06 A a 6 7 19’42 a 1 5 6 7 21’12 a F 5 7

Lipówki

5’58 A a 6 7 6’53 A a 6 7 8’50 A a 6 7 9’39 A a 6 7 10’12 A a 6 7 11’20 A a 6 7 12’48 A a 6 7 14’18 A a 6 7 15’53 A a 6 7 16’42 A a 6 7 18’12 A a 6 7 19’48 a 1 5 6 7 21’18 a F 5 7

Puznówka

6’01 A a 6 7 6’56 A a 6 7 8’53 A a 6 7 9’42 A a 6 7 10’15 A a 6 7 11’23 A a 6 7 12’51 A a 6 7 14’21 A a 6 7 15’56 A a 6 7 16’45 A a 6 7 18’15 A a 6 7 19’51 a 1 5 6 7 21’20 a F 5 7

Kołbiel

6’11 A a 6 7 7’06 A a 6 7 9’03 A a 6 7 9’52 A a 6 7 10’25 A a 6 7 11’33 A a 6 7 13’01 A a 6 7 14’31 A a 6 7 16’06 A a 6 7 16’55 A a 6 7 18’25 A a 6 7 20’01 a 1 5 6 7 21’30 a F 5 7

Warszawa Szosa Lubelska

6’32 A a 6 7 7’27 A a 6 7 8’42 A a 6 9’24 A a 6 7 10’13 A a 6 7 10’46 A a 6 7 11’55 A a 6 7 12’32 a 1 5.W M 13’22 A a 6 7 13’55 a 5 W 13’57 a 7 (+) M 14’52 A a 6 7 16’27 A a 6 7 17’16 A a 6 7 17’50 a 5 7 (+) M W 18’46 A a 6 7 19’25 a 2 3 4 5 W 19’27 a 7 (+) M 20’22 a 1 5 6 7 21’51 a F 5 7

Warszawa ul.Trawiasta

6’40 A a 6 7 7’35 A a 6 7 8’50 A a 6 9’32 A a 6 7 10’21 A a 6 7 10’54 A a 6 7 12’03 A a 6 7 12’40 a 1 5.W M 13’30 A a 6 7 14’03 a 5 W 14’05 a 7 (+) M 15’00 A a 6 7 16’35 A a 6 7 17’24 A a 6 7 17’58 a 5 7 (+) M W 18’54 A a 6 7 19’33 a 2 3 4 5 W 19’35 a 7 (+) M 20’30 a 1 5 6 7 21’59 a F 5 7

Warszawa Plac Szembeka

6’46 A a 6 7 7’41 A a 6 7 8’57 A a 6 9’38 A a 6 7 10’27 A a 6 7 11’00 A a 6 7 12’10 A a 6 7 12’46 a 1 5.W M 13’36 A a 6 7 14’10 a 5 W 14’12 a 7 (+) M 15’06 A a 6 7 16’41 A a 6 7 17’30 A a 6 7 18’05 a 5 7 (+) M W 19’00 A a 6 7 19’40 a 2 3 4 5 W 19’42 a 7 (+) M 20’36 a 1 5 6 7 22’05 a F 5 7

Warszawa ul.Wiatraczna

6’48 A a 6 7 7’43 A a 6 7 8’59 A a 6 9’40 A a 6 7 10’29 A a 6 7 11’02 A a 6 7 12’12 A a 6 7 12’48 a 1 5.W M 13’38 A a 6 7 14’12 a 5 W 14’14 a 7 (+) M 15’08 A a 6 7 16’43 A a 6 7 17’32 A a 6 7 18’07 a 5 7 (+) M W 19’02 A a 6 7 19’42 a 2 3 4 5 W 19’44 a 7 (+) M 20’38 a 1 5 6 7 22’07 a F 5 7

Warszawa Rondo Waszyngtona

6’52 A a 6 7 7’47 A a 6 7 9’04 A a 6 9’44 A a 6 7 10’33 A a 6 7 11’06 A a 6 7 12’17 A a 6 7 12’52 a 1 5.W M 13’42 A a 6 7 14’17 a 5 W 14’19 a 7 (+) M 15’12 A a 6 7 16’47 A a 6 7 17’36 A a 6 7 18’12 a 5 7 (+) M W 19’06 A a 6 7 19’47 a 2 3 4 5 W 19’49 a 7 (+) M 20’42 a 1 5 6 7 22’11 a F 5 7

Warszawa Centrum

6 59 A a 6 7 7’54 A a 6 7 9’51 A a 6 7 10’40 A a 6 7 11’13 A a 6 7 12’59 a 1 5.W M 13’49 A a 6 7 15’19 A a 6 7 16’54 A a 6 7 17’43 A a 6 7 19’13 A a 6 7 20’49 a 1 5 6 7 22’18 a F 5 7

Warszawa Pałac Kultury i Nauki Pl.Defilad

7’06 A a 6 7 8’01 A a 6 7 9’14 A a 6 9’58 A a 6 7 10’47 A a 6 7 11’20 A a 6 7 12’27 A a 6 7 13’06 a 1 5.W M 13’56 A a 6 7 14’27 a 5 W 14’29 a 7 (+) M 15’26 A a 6 7 17’01 A a 6 7 17’50 A a 6 7 18’22 a 5 7 (+) M W 19’20 A a 6 7 19’57 a 2 3 4 5 W 19’59 a 7 (+) M 20’56 a 1 5 6 7 22’25 a F 5 7

Legenda

A – kursuje od poniedziałku do piątku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
1 – kursuje w poniedziałki
2 – kursuje we wtorki
3 – kursuje w środy
4 – kursuje w czwartki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
F – kursuje w okresie od 1.05-30.09
(+) – kursuje w dni wolne od pracy ( niedziele i święta)
W – kursuje w dzień poprzedzający długi weekend
M – kursuje w następny dzień po długim weekendzie

Linia: Warszawa - Kazimierz Dolny

przez Puławy, Ryki, Garwolin
PRZED PODRÓŻĄ PROSIMY O BIEŻĄCY KONTAKT Z INFOLINIĄ 602-664-419 W CELU POTWIERDZENIA REALIZOWANIA WYBRANYCH KURSÓW

Warszawa Centrum 02

7’27 a F 1 6 8’12 A a 6 7 9’37 A a 6 7 10’42 A a 6 7 11’45 A a 6 7 12’32 a 5 W 12’57 A a 6 7 13’45 a 1 5 W M 14’27 A a 6 7 15’42 A a 6 7 16’20 a 1-4 5 6 17’07 A a 6 7 17’57 A a 6 7 18’42 A a 6 7 19’10 a 5 7 (+) M W 19’57 A a 6 7 20’20 a 5 7 (+) M W 20’57 A a 6 7

Warszawa Centrum

7’27 a F 1 6 8’12 A a 6 7 9’37 A a 6 7 10’42 A a 6 7 12’32 a 5 W 12’57 A a 6 7 14’27 A a 6 7 15’42 A a 6 7 17’07 A a 6 7 17’57 A a 6 7 18’42 A a 6 7 19’57 A a 6 7 20’57 A a 6 7

Warszawa Rondo Waszyngtona

7’34 a F 1 6 8’19 A a 6 7 9’44 A a 6 7 10’49 A a 6 7 11’55 A a 6 7 12’39 a 5 W 13’04 A a 6 7 13’55 a 1 5 W M 14’34 A a 6 7 15’49 A a 6 7 16’30 a 1-4 5 6 17’14 A a 6 7 18’04 A a 6 7 18’49 A a 6 7 19’20 a 5 7 (+) M W 20’04 A a 6 7 20’30 a 5 7 (+) M W 21’04 A a 6 7

Warszawa ul.Wiatraczna

7’38 a F 1 6 8’23 A a 6 7 9’48 A a 6 7 10’53 A a 6 7 12’00 A a 6 7 12’43 a 5 W 13’08 A a 6 7 14’00 a 1 5 W M 14’38 A a 6 7 15’53 A a 6 7 16’35 a 1-4 5 6 17’18 A a 6 7 18’08 A a 6 7 18’53 A a 6 7 19’25 a 5 7 (+) M W 20’08 A a 6 7 20’35 a 5 7 (+) M W 21’08 A a 6 7

Warszawa Plac Szembeka

7’46 a F 1 6 8’31 A a 6 7 9’56 A a 6 7 11’01 A a 6 7 12’09 A a 6 7 12’51 a 5 W 13’16 A a 6 7 14’09 a 1 5 W M 14’46 A a 6 7 16’01 A a 6 7 16’44 a 1-4 5 6 17’26 A a 6 7 18’16 A a 6 7 19’01 A a 6 7 19’34 a 5 7 (+) M W 20’16 A a 6 7 20’44 a 5 7 (+) M W 21’16 A a 6 7

Warszawa ul.Trawiasta

7’46 a F 1 6 8’31 A a 6 7 9’56 A a 6 7 11’01 A a 6 7 12’09 A a 6 7 12’51 a 5 W 13’16 A a 6 7 14’09 a 1 5 W M 14’46 A a 6 7 16’01 A a 6 7 16’44 a 1-4 5 6 17’26 A a 6 7 18’16 A a 6 7 19’01 A a 6 7 19’34 a 5 7 (+) M W 20’16 A a 6 7 20’44 a 5 7 (+) M W 21’16 A a 6 7

Warszawa Szosa Lubelska

7’54 a F 1 6 8’39 A a 6 7 10’04 A a 6 7 11’09 A a 6 7 12’17 A a 6 7 12’59 a 5 W 13’24 A a 6 7 14’17 a 1 5 W M 14’54 A a 6 7 16’09 A a 6 7 16’52 a 1-4 5 6 17’34 A a 6 7 18’24 A a 6 7 19’09 A a 6 7 19’42 a 5 7 (+) M W 20’24 A a 6 7 20’52 a 5 7 (+) M W 21’24 A a 6 7

Kołbiel

8’15 a F 1 6 9’00 A a 6 7 10’25 A a 6 7 11’30 A a 6 7 13’20 a 5 W 13’45 A a 6 7 15’15 A a 6 7 16’30 A a 6 7 17’55 A a 6 7 18’45 A a 6 7 19’30 A a 6 7 20’45 A a 6 7 21’13 a 7 (+) M 21’45 A a 6 7

Puznówka

8’28 a F 1 6 9’11 A a 6 7 10’36 A a 6 7 11’41 A a 6 7 13’31 a 5 W 13’56 A a 6 7 15’26 A a 6 7 16’41 A a 6 7 18’06 A a 6 7 18’56 A a 6 7 19’41 A a 6 7 20’56 A a 6 7 21’24 a 7 (+) M 21’56 A a 6 7

Lipówki

8’30 a F 1 6 9’13 A a 6 7 10’38 A a 6 7 11’43 A a 6 7 13’33 a 5 W 13’58 A a 6 7 15’28 A a 6 7 16’43 A a 6 7 18’08 A a 6 7 18’58 A a 6 7 19’43 A a 6 7 20’58 A a 6 7 21’26 a 7 (+) M 21’58 A a 6 7

Garwolin Osiedle „Kościuszki”

8’40 a F 1 6 9’20 A a 6 7 10’45 A a 6 7 11’50 A a 6 7 13’40 a 5 W 14’05 A a 6 7 15’35 A a 6 7 16’50 A a 6 7 18’15 A a 6 7 19’05 A a 6 7 19’50 A a 6 7 21’05 A a 6 7 21’33 a 7 (+) M 22’05 A a 6 7

Stara Dąbia

8’42 a F 1 6 9’22 A a 6 7 10’47 A a 6 7 11’52 A a 6 7 13’42 a 5 W 14’07 A a 6 7 15’37 A a 6 7 16’52 A a 6 7 18’17 A a 6 7 19’07 A a 6 7 19’52 A a 6 7 21’07 A a 6 7 21’35 a 7 (+) M 22’07 A a 6 7

Sulbiny ul.Lubelska

8’47 a F 1 6 9’27 A a 6 7 10’52 A a 6 7 11’57 A a 6 7 13’47 a 5 W 14’12 A a 6 7 15’42 A a 6 7 16’57 A a 6 7 18’22 A a 6 7 19’12 A a 6 7 19’57 A a 6 7 21’12 A a 6 7 21’39 a 7 (+) M 22’12 A a 6 7

Gończyce

8’59 a F 1 6 9’39 A a 6 7 11’04 A a 6 7 12’09 A a 6 7 13’17 A a 6 7 13’59 a 5 W 14’24 A a 6 7 15’17 a 1 5 W M 15’54 A a 6 7 17’09 A a 6 7 17’52 a 1-4 6 18’34 A a 6 7 19’24 A a 6 7 20’09 A a 6 7 20’42 a 7 (+) M 21’24 A a 6 7 21’51 a 7 (+) M 22’24 A a 6 7

Korytnica

9’06 a F 1 6 9’46 A a 6 7 11’11 A a 6 7 12’16 A a 6 7 13’24 A a 6 7 14’06 a 5 W 14’31 A a 6 7 15’24 a 1 5 W M 16’01 A a 6 7 17’16 A a 6 7 17’59 a 1-4 6 18’41 A a 6 7 19’31 A a 6 7 20’16 A a 6 7 20’49 a 7 (+) M 21’31 A a 6 7 21’58 a 7 (+) M 22’31 A a 6 7

Trojanów

9’10 a F 1 6 9’50 A a 6 7 11’15 A a 6 7 12’20 A a 6 7 13’28 A a 6 7 14’10 a 5 W 14’35 A a 6 7 15’28 a 1 5 W M 16’05 A a 6 7 17’20 A a 6 7 18’03 a 1-4 6 18’45 A a 6 7 19’35 A a 6 7 20’20 A a 6 7 20’53 a 7 (+) M 21’35 A a 6 7 22’02 a 7 (+) M 22’35 A a 6 7

Niwa Babicka

9’16 a F 1 6 9’56 A a 6 7 11’21 A a 6 7 12’26 A a 6 7 13’34 A a 6 7 14’16 a 5 W 14’41 A a 6 7 15’34 a 1 5 W M 16’11 A a 6 7 17’26 A a 6 7 18’09 a 1-4 6 18’51 A a 6 7 19’41 A a 6 7 20’26 A a 6 7 20’59 a 7 (+) M 21’41 A a 6 7 22’07 a 7 (+) M 22’41 A a 6 7

Stara Dąbia

9’19 a F 1 6 9’59 A a 6 7 11’24 A a 6 7 12’29 A a 6 7 13’37 A a 6 7 14’19 a 5 W 14’44 A a 6 7 15’37 a 1 5 W M 16’14 A a 6 7 17’29 A a 6 7 18’12 a 1-4 6 18’54 A a 6 7 19’44 A a 6 7 20’29 A a 6 7 21’03 a 7 (+) M 21’44 A a 6 7 22’10 a 7 (+) M 22’44 A a 6 7

Ryki DA ul.Warszawska

9’24 a F 1 6 10’04 A a 6 7 11’29 A a 6 7 12’34 A a 6 7 13’42 A a 6 7 14’24 a 5 W 14’49 A a 6 7 15’42 a 1 5 W M 16’19 A a 6 7 17’34 A a 6 7 18’17 a 1-4 5 6 18’59 A a 6 7 19’49 A a 6 7 20’34 A a 6 7 21’07 a 5 W 21’08 a 7 (+) M 21’49 A a 6 7 22’07 a 5 W 22’14 a 7 (+) M 22’49 A a 6 7

Moszczanka

9’29 a F 1 6 10’09 A a 6 7 11’34 A a 6 7 12’39 A a 6 7 13’47 A a 6 7 14’29 a 5 W 14’54 A a 6 7 15’47 a 1 5 W M 16’24 A a 6 7 17’39 A a 6 7 18’22 a 1-4 6 I a 5 19’04 A a 6 7 19’54 A a 6 7 20’39 A a 6 7 I a 5 W 21’13 a 7 (+) M 21’54 A a 6 7 I a 5 W 22’19 a 7 (+) M 22’54 A a 6 7

Sierskowola

9’31 a F 1 6 10’11 A a 6 7 11’36 A a 6 7 12’41 A a 6 7 13’49 A a 6 7 14’31 a 5 W 14’56 A a 6 7 15’49 a 1 5 W M 16’26 A a 6 7 17’41 A a 6 7 18’24 a 1-4 6 19’06 A a 6 7 19’56 A a 6 7 20’52 A a 6 7 20’41 a 5 W 21’15 a 7 (+) M 21’56 A a 6 7 22’21 a 7 (+) M 22’56 A a 6 7

Żyrzyn

9’42 a F 1 6 10’22 A a 6 7 11’47 A a 6 7 12’52 A a 6 7 14’00 A a 6 7 14’42 a 5 W 15’07 A a 6 7 16’00 a 1 5 W M 16’37 A a 6 7 17’52 A a 6 7 18’35 a 1-4 5 6 19’17 A a 6 7 20’07 A a 6 7 20’52 A a 6 7 21’25 a 5 W 21’26 a 7 (+) M 22’07 A a 6 7 22’25 a 5 W 22’32 a 7 (+) M 23’07 A a 6 7

Puławy ul.Partyzantów PKP

9’52 a F 1 6 10’32 A a 6 7 11’57 A a 6 7 13’02 A a 6 7 14’10 A a 6 7 14’52 a 5 W 15’17 A a 6 7 16’10 a 1 5 W M 16’47 A a 6 7 18’02 A a 6 7 18’45 a 1-4 5 6 19’27 A a 6 7 20’17 A a 6 7 21’02 A a 6 7 21’35 a 5 W 21’36 a 7 (+) M 22’17 A a 6 7 22’35 a 5 W 22’42 a 7 (+) M 23’17 A a 6 7

Puławy ul.Wojska Polskiego

9’55 a F 1 6 10’35 A a 6 7 12’00 A a 6 7 13’05 A a 6 7 14’13 A a 6 7 14’55 a 5 W 15’20 A a 6 7 16’13 a 1 5 W M 16’50 A a 6 7 18’05 A a 6 7 18’48 a 1-4 5 6 19’30 A a 6 7 20’20 A a 6 7 21’05 A a 6 7 21’38 a 5 7 (+) M W 22’20 A a 6 7 22’38 a 5 W 22’45 a 7 (+) M 23’20 A a 6 7

Puławy ul.Lubelska 2h (Kaufland) o.

10’00 a F 1 6 10’37 A a 6 7 12’03 A a 6 7 13’07 A a 6 7 14’15 A a 6 7 15’00 a 5 W 15’25 A a 6 7 16’53 A a 6 7 18’08 A a 6 7 19’33 A a 6 7 20’25 A a 6 7 21’07 A a 6 7 22’22 A a 6 7 23’22 A a 6 7

Kazimierz Dolny DA

10’20 a F 1 6 10’57 A a 6 7 12’23 A a 6 7 13’27 A a 6 7 14’30 A a 6 7 15’20 a 5 W 15’45 A a 6 7 17’13 A a 6 7 18’28 A a 6 7 19’53 A a 6 7 20’45 A a 6 7 21’27 A a 6 7 22’42 A a 6 7 23’42 A a 6 7

Legenda

A – kursuje od poniedziałku do piątku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
1 – kursuje w poniedziałki
2 – kursuje we wtorki
3 – kursuje w środy
4 – kursuje w czwartki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
F – kursuje w okresie od 1.05-30.09
(+) – kursuje w dni wolne od pracy ( niedziele i święta)
W – kursuje w dzień poprzedzający długi weekend
M – kursuje w następny dzień po długim weekendzie