przystanki VAa 6,7 VAa 6,7 P,a,A

6,7

VAa 6,7 VAa 6,7 VAa 6,7 P,a,A

6,7

VAa 6,7 VAa 6,7 P,a,A

6,7

VAa 6,7 VAa 6,7 VAa 6,7 P,a,A

6,7

VAa 6,7 P,a,A

6,7

Va.
1.5.6.7
Va F.
‚5.6.7
Puławy  ul.Lubelska 2h (Kaufland) 4’35 5’30 6’45 7’32 8’20 8’55 10’00 10’35 11’30 12’00 13’00 14’30 15’20 16’00 16’50 17’30 18’30 20’00
155  Puławy  ul.Wojska Polskiego 4’36 5’31 6’46 7’33 8’21 8’56 10’01 10’36 11’31 12’01 13’01 14’31 15’21 16’01 16’51 17’31 18’31 20’01
144  Puławy  ul.Partyzantów 4’39 5’34 6’49 7’36 8’24 8’59 10’04 10’39 11’34 12’04 13’04 14’34 15’24 16’04 16’54 17’34 18’34 20’04
Żyrzyn 4’49 5’44 6’59 7’46 8’34 9’09 10’14 10’49 11’44 12’14 13’14 14’44 15’34 I 17’04 17’44 18’44 20’14
Sierskowola 5’01 5’56 I 7’58 8’46 9’21 I 11’01 11’56 I 13’26 14’56 15’46 I 17’16 I 18’56 20’26
Moszczanka 5’02 5’57 I 7’59 8’47 9’22 I 11’02 11’57 I 13’27 14’57 15’47 I 17’17 I 18’57 20’27
Ryki ul.Kościuszki 5’07 6’02 I 8’04 8’52 9’26 I 11’07 12’02 I 13’32 15’02 15’52 I 17’22 I 19’02 20’32
Dąbia Nowa 5’12 6’07 I 8’08 8’56 9’30 I 11’12 12’06 I 13’36 15’07 15’57 I 17’27 I 19’06 20’36
Niwa Babicka 5’15 6’10 I 8’10 8’58 9’32 I 11’15 12’08 I 13’38 15’10 16’00 I 17’30 I 19’08 20’38
Trojanów 5’21 6’16 I 8’16 9’04 9’38 I 11’21 12’14 I 13’44 15’16 16’06 I 17’36 I 19’14 20’44
Korytnica 5’25 6’20 I 8’20 9’08 9’42 I 11’25 12’18 I 13’48 15’20 16’10 I 17’40 I 19’18 20’48
Gończyce 5’32 6’27 I 8’27 9’15 9’49 I 11’32 12’25 I 13’55 15’27 16’17 I 17’47 I 19’25 20’55
Sulbiny ul. Lubelska01 5’44 6’39 I 8’37 9’25 9’59 I 11’44 12’35 I 14’05 15’39 16’29 I 17’59 I 19’35 21’05
Garwolin Osiedle Koszary 11 5’49 6’44 I 8’42 9’30 10’04 I 11’49 12’40 I 14’10 15’44 16’34 I 18’04 I 19’40 21’10
Garwolin ul.Kościuszki 02 5’51 6’46 I 8’44 9’32 10’06 I 11’51 12’42 I 14’12 15’46 16’36 I 18’06 I 19’42 21’12
Lipówki 5’58 6’53 I 8’51 9’39 10’13 I 11’58 12’49 I 14’19 15’53 16’43 I 18’13 I 19’49 21’18
Puznówka 6’00 6’55 I 8’53 9’41 10’15 I 12’00 12’51 I 14’21 15’55 16’45 I 18’15 I 19’51 21’20
Kołbiel 6’11 7’06 I 9’03 9’52 10’25 I 12’11 13’01 I 14’31 16’06 16’55 I 18’25 I 20’01 21’30
Zakręt 6’32 7’27 8’42 9’24 10’13 10’46 11’57 12’32 13’20 13’57 14’52 16’27 17’16 I 18’46 I 20’22 21’51
01  Warszawa ul.Trawiasta 6’40 7’35 8’50 9’32 10’21 10’54 12’05 12’40 13’22 14’05 15’00 16’35 17’24 I 18’54 I 20’30 21’59
01  Warszawa Plac Szembeka 6’46 7’41 8’57 9’38 10’27 11’00 12’12 12’46 13’30 14’12 15’06 16’41 17’30 I 19’00 I 20’36 22’05
03  Warszawa ul.Wiatraczna 6’48 7’43 8’59 9’40 10’29 11’02 12’14 12’48 13’36 14’14 15’08 16’43 17’32 I 19’02 I 20’38 22’07
Warszawa Rondo Waszyngtona01 6’52 7’47 9’04 9’44 10’33 11’06 12’19 12’52 13’38 14’19 15’12 16’47 17’36 I 19’06 I 20’42 22’11
Warszawa Marszałkowska Centrum 02-przy sklepie Reserved 6’56 7’51 I 9’48 10’37 11’10 I 12’56 13’46 I 15’16 16’51 17’40 I 19’10 I 20’46 22’15
Parking Uniwersum, al.Jerozolimskie 56 7’06 8’01 9’14 9’58 10’47 11’20 12’29 13’06 13’56 14’29 15’266 17’01 17’50 18’22 19’20 19’59 20’56 22’25

LEGENDA:

V-kurs przyspieszony
a-nie kursuje 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych
A – kursuje od poniedziałku do piątku
1 – kursuje w poniedziałki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedzielę
F – kursuje w okresie 1.05.- 30.09.

P-kurs pośpieszny